/

Ajutor bucătar

Craiova, România

Descrierea locului de muncă:

 • debarasează și asigură curățenia locului de muncă

 • executa lucrări de spălare a vaselor în bucătărie ;

 • executa lucrări suplimentare necesare menținerii curățeniei si evacuării gunoiului menajer din bucătărie

      Solicitări fizice și psihice:

 • lucru în picioare pe perioade lungi de timp;

 • rapiditate în realizarea sarcinilor;

 • rezistenţă la stres;

 • muncă de rutină.

Cerințe:

 • să aibă valori și principii creștine;

 • dispus să învețe și să se autoperfecționeze;

 • spirit de echipă;

 • flexibilitate;

 • să aibă atitudine corectă și amabilă pe tot parcursul programului de servire;

 • să aibă atitudine corectă și amabilă în relația cu colegii.